ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
05.09.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/237
20.00 Mária Veselá
Rajec
detail
02.09.2022 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2022/236
1,993.00 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
02.09.2022 Dodatok 1/ číslo 2022/234 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 2022/062 uzavretej dňa 31.01.2022
2022/234
154,782.00 EduGo, s.r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
30.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/221
29.03 Vladislav Kasák
Rajec
detail
30.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/222
29.03 Štefan Jánošík
Rajec
detail
30.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/223
110.00 Nikola Albertová
Rajec
detail
30.08.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/227
0.00 Marián Krajčoviech a manželka Dominika Krajčoviech
Rajec
detail
30.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/228
88.09 Nikola Kubovová
Horná Štubňa
detail
30.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022/232
7,000.00 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
25.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/229
20.00 Jana Pekarová
Rajec
detail
19.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2022
2022/225
500.00 Šachový klub Rajec, OZ
Šafárikova 604/10, 015 01 Rajec
detail
12.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/220
10.00 Mária Pišová
Rajec
detail
10.08.2022 Dodatok č. 19 k Zmluve zo dňa 28.1.2004
2022/219
9.04 Základná umelecká škola
1. mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
09.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2022
2022/215
250.00 OZ eRko - HKSD
Borová 3345/41 010 07 Žilina
detail
09.08.2022 ZMLUVA o spolupráci
2022/218
1,140.00 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
08.08.2022 Dodatok č. 5 Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.01.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 22.01.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 22.01.2015 a Dodatku č. 4 zo dňa 25. marca 2022
2022/217
0.00 Obec Čičmany, Obec Fačkov, Obec Malá Čierna, Obec Kľače, Obec Jasenové, Mesto Rajecké Teplice
Čičmany, súp. č. 166, 013 15 Rajecká Lesná; Fačkov, súp. č. 69, 013 15 Rajecká Lesná; Malá Čierna, súp. č. 54, 015 01 Malá Čierna; Kľače, súp. č. 1, 013 19 Kľače; Jasenové, súp. č. 1,013 19 Kľače; Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/208
30.00 Anton Kučerík
Rajec
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/209
10.00 Elena Havrilová
Rajec
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/210
20.00 Elena Havrilová
Rajec
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/211
30.00 Róbert Hladný
Bratislava
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/212
10.00 Róbert Hladný
Bratislava
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/213
40.00 Rudolf Vanák
Ďurčiná
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/214
20.00 Róbert Hladný
Bratislava
detail
05.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/216
84.39 Anna Očková
Rajec
detail
02.08.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/205
132.01 Marián Krajčoviech a manželka Dominika Krajčoviechová
Rajec
detail
29.07.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/188
0.00 Roman Dolník
Rajec
detail
29.07.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/202
0.00 Denisa Hromadová
Rajec
detail
29.07.2022 Nájomná zmluva
2022/204
113.51 Marián Remenec
Rajec
detail
22.07.2022 Dodatok č. 19 k Zmluve zo dňa 28.1.2004
2022/206
9.04 Základná škola
Lipová 2, 015 01 Rajec
detail
19.07.2022 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2022/201
0.00 Zuzana Veselá
Rajec
detail
19.07.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/203
123.07 Anna Súkeníková
Malá Čierna
detail
13.07.2022 Zmluva o dielo č. 2022/199
2022/199
33,033.08 DOSA Slovakia, s. r. o.
Dostojevského 12, 014 01 Bytča
detail
12.07.2022 DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 118/2008/ZODH/ZA zo dňa 30.4.2008 v znení dodatkov
2022/200
766.63 HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
12.07.2022 Zmluva o nájme pozemku č. 2022/197
2022/197
75.00 Packeta Slovakia s. r. o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
detail
01.07.2022 Dodatok č. 2 číslo 2022/195 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb, výkonov a prác č. 2021/336 v znení Dodatku č. 1 č. 2022/11 zo dňa 24. 01. 2022
2022/195
0.00 Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
28.06.2022 Zmluva o nájme bytu
2022/189
38.53 Štefan Hodas
Rajec
detail
22.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/190
10.00 Jiří Novák
Rajec
detail
22.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/191
20.00 Peter Pauliny
Rajec
detail
22.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/192
20.00 Peter Pauliny
Rajec
detail
22.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/193
20.00 Peter Pauliny
Rajec
detail
14.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/183
20.00 Marcel Stupňan
Rajec
detail
10.06.2022 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Rajec_01
2022/181
4,992.00 T-Mapy
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
09.06.2022 Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci
2022/184
500.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina
detail
09.06.2022 Dodatok k Zmluve o bežnom účte
2022/185
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
09.06.2022 Zmluva o Platobnej karte
2022/186
0.00 Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
09.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/182
50.00 Kamila Letavayová
Vancouver
detail
07.06.2022 Zmluva o poskytovaní právnych služieb číslo 2022/180
2022/180
1,200.00 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o.
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
07.06.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/179
20.00 Mária Špániková
Rajec
detail
31.05.2022 ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2022/176
189.36 Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
31.05.2022 ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2022/177
189.36 Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
« späť 1 2 3 4 5 15 30 44 58 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa