Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2011

Autor: Miroslav Bros, 20.02.2012
zverejnené: 20.02.2012