Prehliadka "VETERÁNOV" jún - 2004

Autor: Miroslav Bros, 09.02.2012