Autor: Miroslav Bros, 06.02.2012
PARTNERSKÉ KRAJE A MESTÁ
 
Euroregión Beskydy - logo; odkaz na novú stránku
       EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov - Slovenskej, Poľskej a Českej republiky.
       Významná geografická poloha na trase 2 transeurópskych multimodálnych koridorov (v smere sever-juh koridor č. VI Žilina-Čadca-Zwardoň-Katowice-Gdaňsk a v smere západ-východ koridor č. Va Viedeň-Bratislava-Žilina-Ľvov), prekrásna príroda Beskýd a kvalitný ľudský potenciál s pomerne vysokou vzdelanostnou a kvalifikačnou štruktúrou vytvárajú predpoklady na jeho rozvoj vo všetkých oblastiach. 
       Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek. ...
viac informácií - www.regionbeskydy.sk