Návrh - Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Autor: Zuzana Ščasná, 06.06.2023
Zverejnené: 6.6.2023