Informačný podcast Mesta Rajec - máj 2023

Autor: Zuzana Ščasná, 09.05.2023

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci máj 2023

 

Počas pracovnej návštevy v Rajeckej doline zavítala do nášho mesta predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Na stretnutí s primátorom Petrom Hanusom sa otvorene rozprávali o aktuálnych problémoch samosprávy. Zaoberali sa dopadom energetickej krízy na rozpočet mesta, podpore športu, kultúry a možných východiskách. Otvorili aj problematiku Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja, skvalitnenie a zefektívnenie železničnej dopravy medzi Rajcom a Žilinou, potrebu investícií do ciest. Županka informovala o možnosti zapojiť sa do výzvy Zastupiteľstva ŽSK, prostredníctvom ktorej bude môcť žiadať o dotácie na podujatia a aktivity aj naše mesto.


Začína sa jarné obdobie, a s tým aj súvisiace práce na verejnej zeleni v meste. Niektorí občania kritizujú, že sa tráva kosí zbytočne často. Podľa rajeckého primátora je pravda, že trávnaté plochy rovnako ako dreviny zachytávajú vlahu a zvyšujú vlhkosť vzduchu a ulice sa v lete menej prehrievajú. Mesto však musí brať ohľad aj na občanov, ktorým neudržiavané trávnaté plochy spôsobujú zdravotné problémy, napríklad na alergikov. Kosenie za začína častokrát na podnet občanov, a to najmä v súvislosti s kosením sídlisk, detských ihrísk i parkov, kde sa rodičia obávajú výskytu kliešťov. Intervaly kosenia sú však často podmienené klimatickými podmienkami – hlavne množstvom vlahy. Aj toto leto prispôsobia intervaly kosenia klimatickým podmienkam, ale uvažujú aj nad znížením frekvencie kosenia zelene.


V súvislosti s mestskou zeleňou sa niektoré samosprávy rozhodli, že jej časť ponechajú bez údržby, aby tu kvitli rastliny a mohol sa vyvíjať hmyz, prípadne stavajú takzvané hmyzie hotely. Nad touto myšlienkou uvažujú aj v Rajci. Vytypovali by niekoľko menších plôch, kde by trávu nekosili a nechali pracovať prírodu bez zásahu. Malo by to prilákať späť užitočný hmyz ako včely, čmeliaky či motýle. Okrem toho takáto plocha zadrží oveľa viac vody.

Ak by sa rozhodli takéto plochy bez údržby ponechať, budú označené, aby sa im dokázali vyhnúť ľudia, ktorým by mohli spôsobovať zdravotné problémy.


V apríli sa každoročne viac venujeme ochrane životného prostredia. Mesto Rajec v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rajecká dolina a rajeckými školami zorganizovalo Rajecký deň Zeme, ktorý má v meste dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa doň zapojili aj zamestnanci mestského úradu. Jarné upratovanie ciest a verejných priestranstiev začalo ešte v polovici marca v rámci jarnej údržby. Jeho náplňou bolo zametanie ciest, chodníkov, strihanie a orezávanie drevín či vyhrabávanie trávnikov.


Po niekoľkých mesiacoch, kedy bolo vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky nevyhnutné dočasne prerušiť práce, opäť pokračuje výstavba na sídlisku Sever a Ulici 1. mája. Revitalizácia oboch vnútroblokov sa realizuje v rámci dvoch projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt na sídlisku Sever je zameraný na obnovu vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. V súčasnosti sú ukončené búracie práce, prebieha vytyčovanie a zakladanie jednotlivých objektov stavby ako sú chodníky, hracia plocha detského ihriska, priestor ovocnej záhrady. Projekt na Ul. 1. mája je orientovaný na komplexnú obnovu vnútrobloku medzi ulicami 1. mája a Obrancov mieru rovnako s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešeniami pre všetky vekové kategórie.


S príchodom 21. storočia nastal prudký nárast využívania technológií na účely komunikácie a výmeny informácií. Výrazne sa tým zmenili sociálne interakcie, vzdelávanie a výber zábavy. Ako všetko pozitívne, i komunikačné technológie je možné zneužívať. Za veľký problém je považovaná súčasná vlna kyberšikanovania. V tejto súvislosti usporiadalo mesto Rajec v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline preventívnu aktivitu s názvom Kyberšikanovanie v spoločnosti. Zúčastnilo sa jej celkovo 400 žiakov 5. až 9. ročníka Katolíckej spojenej školy a Základnej školy Lipová. Obsahom preventívnej aktivity bol príhovor primátora, divadelné predstavenie na tému Kyberšikanovenie v spoločnosti odohrané hercami rajeckého ochotníckeho divadla Kožkár, prednáška lektora Odboru prevencie kriminality MV SR a následná diskusia s účastníkmi.


V Katolíckej spojenej škole v Rajci sa v utorok 28. marca uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Vedomosti a poznatky zo štyroch biblických kníh ukázali štyri družstvá zo škôl rajeckého dekanátu – z Katolíckej spojenej školy v Rajci a zo Základných škôl v Rajeckých Tepliciach, Kamennej Porube a Rosine. Po piatich súťažných kolách si prvenstvo vybojoval trojčlenný tím deviatakov z KSŠ v Rajci – Judith Svetlošáková, Mária Šáleková a Filip Andi. Našu školu i rajecký dekanát budú ďalej reprezentovať už o necelý mesiac na krajskom kole.


Mladý barber z Rajca vybojoval zlato na prestížnej súťaži v Prahe. Konala sa 25. marca, stretlo sa na nej 40 barberov z Česka a Slovenska. Prvé miesto v kategórii „fade“ na čas sa podarilo vybojovať mladému Rajčanovi Miroslavovi, ktorý sa strihaniu venuje už viac ako päť rokov. Model, ktorého strihal bol jeho mladší brat Samuel, a ten má výnimočne husté vlasy. Vďaka tomu dokázali z daného strihu vyťažiť maximum. Práca musela byť hotová do 20 minút, hodnotila sa kvalita strihu, čistota na pracovisku a profesionalita pri práci. Porotcovia pricestovali z Česka, Maďarska a Poľska.


Týždňového tenisového sústredenia v Chorvátsku na prelome marca a apríla sa zúčastnila hráčka Tenisového klubu Rajec Sofia Pauková. Následne si zahrala na medzinárodnom turnaji Tennis Europe Junior Tour v Rijeke vo vekovej kategórii U16. Turnaj bol zaujímavý bohatou zahraničnou účasťou. Sofii sa podarilo vyhrať v hlavnej súťaži dva zápasy proti domácim hráčkam, až nakoniec podľahla neskoršej finalistke. Vo štvorhre nastúpila s Lujzou Zimenovou, s ktorou taktiež spoločne trénujú v MatchPoint Tennis Adacemy. Po prvom vyhratom zápase žiaľ ostali pred bránami semifinále. Lujza však dosiahla výborný výsledok vo dvojhre, a to celkové tretie miesto.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec.