Okresný úrad Žilina: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - strategický dokument Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 13.04.2023
Zverejnené: 13.4.2023