Rajecké kompostovisko od 18.3.2023 - OTVORENÉ!

Autor: Zuzana Ščasná, 13.03.2023

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO JE OD 18.3.2023 OPÄŤ OTVORENÉ!

 
 
    Oznamujeme vám, že Rajecké kompostovisko je od 18. marca 2023 opäť otvorené každú sobotu od 9. do 13. hodiny.
 
    Môžete tam odovzdať trávu, lístie, konáre, zvyšky zo záhrad, piliny, drevnú štiepku alebo akýkoľvek iný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
 
    Rajecké kompostovisko sa nachádza na konci Krivína vpravo.

 

MsÚ Rajec