Informačný podcast Mesta Rajec - február 2023

Autor: Zuzana Ščasná, 06.02.2023

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci február 2023


V rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa podarilo mestu Rajec získať finančné prostriedky na dva projekty v zastavanom území mesta s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. Prvým je komplexná obnova vnútrobloku medzi ulicami 1. mája a Obrancov mieru. Druhým je celková obnova vnútrobloku na sídlisku Sever. Cieľom oboch projektov je revitalizácia vnútrobloku prostredníctvom posilnenia environmentálneho aspektu, doplnenie drevín a zelene, vytvorenie miesta pre regeneráciu, oddych a aktívne vyžitie, zlepšenie kvality života v meste a zníženie hlučnosti a prašnosti v mieste realizácie projektu.


Ďalším projektom, ktorý sa bude realizovať v tomto roku, sú vodozádržné opatrenia v meste. „Finančné prostriedky na realizáciu sme získali v rámci výzvy ministerstva životného prostredia. Projekt je už schválený a v súčasnosti čakáme na doručenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Aj pri tomto projekte už prebiehajú prípravné činnosti k vyhláseniu verejného obstarávania,“ doplnil primátor Rajca Peter Hanus. Mestu sa podarilo získať aj finančné prostriedky z MAS Rajecká dolina na úpravu priechodu pre chodcov na Hollého ulici pri parkovisku COOP Jednoty. Z dotácie bude financované vodorovné a zvislé dopravné značenie spolu s nasvietením priechodu. Realizujú už aj ďalšie projekty. Jedným z nich je zastrešenie lavičky pre čakajúcich na autobusovej zastávke na Kostolnej ulici, ktorá bola minulý rok premiestnená k Mestskej krytej tržnici.


V rámci systému zberu odpadov v Rajci dochádza v tomto roku k zmene pri zbere textilu. Terajšie zberné kontajnery prechádzajú do nájmu jednotlivých obcí, a tie budú aj v zmluvnom vzťahu so zberovou spoločnosťou. Okrem tejto možnosti môžu občania odovzdať použité a funkčné oblečenie počas jesennej zbierky. Koncom minulého roka sa uskutočnilo verejné obstarávanie na zber kuchynského odpadu od bytových domov. Tento sa bude vykonávať každý týždeň v pondelok. Od februára má zberová spoločnosť dodať nové zberné nádoby s biofiltrom vybavené prevetrávacími otvormi a s mriežkou na oddelenie tekutej zložky odpadu od tuhej. Smutnejšou správou je cena odpadu, ktorá bude navýšená pre každú osobu, a teda aj pre celú domácnosť. Avšak je potrebné zdôrazniť, že ekonomické náklady aj tejto služby narástli a mesto muselo reagovať na situáciu úpravou ceny.


Ak nechcete zbytočne čakať v rade na vybavenie pasu, zaplatenie poplatku či overenie podpisu v Klientskom centre Rajec, môžete už rok využívať službu, prostredníctvom ktorej si viete v mobile overiť poradie svojho lístka. Kým sa dostanete na rad, môžete si v pokoji odbehnúť napríklad do lekárne či obchodu. Funguje to tak, že po vybratí lístka v Klientskom centre si v mobile kliknete na msurajec.esmo.sk, zadáte poradové číslo vášho lístka a vyberiete si priehradku. Následne sa vám zobrazí, v akom ste poradí. Ostatné bude za vás sledovať vyvolávací systém.


V roku 2022 sa v Rajci narodilo 64 detí, z toho 39 chlapcov a 25 dievčat. Je to o jedno dieťa menej ako v roku 2021. Medzi najčastejšie zapísané mená patrili Samuel a Dávid, každé z nich sa objavilo v rodnom liste dieťaťa po štyrikrát.

Pribudli aj traja Jakubovia, po dvakrát sa objavili mená Martin, Markus, Adam a Tomáš. Dievčatá mali mená rôznorodejšie, po dvakrát sa vyskytli iba Paulína, Mia, Tamara a Michaela. Niektoré deti dostali aj neobvyklé mená ako Leo či Mathias alebo Meda, Lilliana, Kiara a Jasmína. V uplynulom roku zomrelo 58 našich spoluobčanov, je to o deväť menej ako v predchádzajúcom roku, z toho 30 mužov a 28 žien.

Minulý rok sa 102 osôb rozhodlo z nášho mesta odsťahovať. Bolo medzi nimi 55 mužov a 47 žien. Naopak, do Rajca sa prisťahovalo 53 nových obyvateľov, z toho 19 mužov a 34 žien. Mesto malo k 31. 12. 2022 5 812 obyvateľov, z toho 2 895 mužov a 2 917 žien. Oproti roku 2021 mestu ubudlo 43 obyvateľov. Zosobášilo sa 43 snúbeneckých párov, o 17 viac ako v roku 2021. Z tohto počtu sa 23 párov zosobášilo v Rajci a 20 párov sa rozhodlo pre sobáš mimo nášho mesta. Najstaršou obyvateľkou mesta naďalej zostáva Helena Zbýňová, ktorá sa v roku 2022 dožila krásneho veku 99 rokov.


Pozrime sa aj na bezpečnostnú situáciu v Rajci v roku 2022. Príslušníci Mestskej polície zistili a objasnili 810 priestupkov. Z toho bolo 675 na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a 124 prípadov narušenia verejného poriadku v meste. Z uvedeného počtu v 77 prípadoch sa páchatelia dopustili rušenia nočného kľudu pod vplyvom alkoholu, znečisťovania verejného priestranstva, pokusov vytvoriť z verejného priestranstva nocľaháreň, otvorenia zápasníckeho ringu alebo správania, ktoré vzbudzovalo verejné pohoršenie. Na monitorovanie bezpečnostnej situácie v kontrolovaných priestoroch využívala Mestská polícia kamerový systém mesta. Záznamy z 23 kamier prispeli k objasneniu 5 trestných činov krádeže, 3 trestných činov poškodzovania cudzej veci, 1 trestného činu výtržníctva, 1 trestného činu ublíženia na zdraví a 4 dopravných nehôd, okrem toho dopomohol kamerový systém k objasneniu približne 270 priestupkov.


Na prelome rokov mesto opäť kultúrne žilo. Oddelenie kultúry a športu Mestského úradu Rajec svoje aktivity rozširovalo a zviditeľňovalo aj v tomto období. Posledný mesiac v roku 2022 bol venovaný všetkým vekovým kategóriám a jeho začiatok deťom. 6. decembra sme na námestí privítali Mikuláša, v tento deň boli zároveň otvorené vianočné trhy a atmosféru Vianoc dotvárali svojou ponukou až do konca roka. Nasledoval turnaj Šachový kráľ mesta Rajec a Rodinný festival, ktorý sme zažili po prvýkrát v novej mestskej krytej tržnici. Na sviatok svätej Lucie pripravili v spolupráci s ochotníckym divadelným súborom Kožkár pre deti v Materskej škole na Mudrochovej ulici kultúrno-vzdelávaciu akciu, kde sa naučili niečo nové o historických súvislostiach s týmto sviatkom. 17. december patril podujatiu Primátorský punč a v podvečerných hodinách už tradičnému predstaveniu Živého betlehemu súborom Kožkár. Podujatia pokračovali aj v tesnom predvianočnom období a na Silvestra diskotékou na námestí SNP.


Najbližšie nás čaká 12. februára o 15.00 Detský karneval, na ktorý do kultúrneho domu pozývame všetky deti! Potom, opäť po roku, spolu zažijeme atmosféru fašiangového sprievodu, tradičnej zabíjačky a folklóru, konkrétne 18. februára od 12.00 na Námestí SNP. V marci, 26. 3. , pokračujeme divadelným predstavením Horúca sprcha v podaní profesionálnych hercov. Lístky si budete môcť zakúpiť cez Ticketportal. 23. apríla sa môžete tešiť na obľúbené detské predstavenie Spievankovo v kultúrnom dome. Samozrejme, vidíme sa aj na obľúbených podujatiach ako Stavanie mája, Jánska vatra či Ladislavské hody.


V rámci prípravy na tenisové halové majstrovstvá Slovenska v kategórii mladších dorasteniek, na ktoré si svojimi výkonmi naša hráčka Sofia Pauková vybojovala nomináciu, sa zúčastnila začiatkom januára na turnaji dorasteniek v Zlíne. Ako hosťujúca hráčka za Tenis Slovácko si zmerala sily s českou konkurenciou a celý turnaj vo dvojhre nakoniec vyhrala. V najbližšom období by sa mala predstaviť na ďalších národných slovenských a českých turnajoch, na podujatí ITF kategórie J30 v Trnave a v rámci Tennis Europe Junior Tour v Litve. Gratulujeme k úspešnému vstupu do sezóny.


Tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec, ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v marci 2023.