Domov vďaky - Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2022 (platné pre výpočet úhrad za soc. služby v roku 2023)

Autor: Zuzana Ščasná, 30.01.2023