Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. .../2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Autor: Zuzana Ščasná, 24.01.2023
Zverejnené: 24.1.2023