Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. .../2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 24.01.2023
Zverejnené: 24.1.2023