Informačný podcast Mesta Rajec - október 2022

Autor: Zuzana Ščasná, 10.10.2022
 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci október 2022

 

Pred časom sme informovali o zámere rekonštruovať polikliniku. V súčasnosti vlastníci nebytových priestorov oboch budov polikliniky už na prvej schôdzi, odkedy správu objektu prebralo Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, schválili prostriedky na prvý stupeň projektovej dokumentácie – štúdiu a energetický audit. Každý lekár/vlastník týchto ambulancií si je vedomý stavu, do akého sa za desiatky rokov dostala najmä novšia budova. Od roku 2019 však bolo potrebné spoločne vyriešiť množstvo iných problémov, aby sa dospelo k bodu, kedy sa už pripravujú výkresy. Tie sú potrebné pre ďalšie rozhodovanie o rozsahu rekonštrukcie, forme financovania a rozdelení na jednotlivé etapy. „Štúdia by mala byť hotová ešte teraz na jeseň, následne si s lekármi sadneme, projektant odprezentuje, čo nakreslil, a spoločne sa rozhodneme, s čím všetkým nateraz pôjdeme do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Samotnú rekonštrukciu budem aj ostatným vlastníkom odporúčať urobiť čo najskôr, vzhľadom na stúpajúce ceny stavebných materiálov,“ vysvetlil primátor Rajca Milan Lipka.


Mesto Rajec získalo dotáciu 50-tisíc eur na inkluzívne detské ihrisko. Je to ihrisko s prvkami, vďaka ktorým môžu plnohodnotný čas so svojimi rovesníkmi tráviť aj deti s hendikepom. Forma poskytovania dotácie je taká, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dalo na výber zoznam jednotlivých prvkov s cenami a možnosťami kombinácií, následne na základe nášho výberu projektant spracuje projektovú dokumentáciu a môžeme začať verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto ihriska. Umiestnené bude na ploche medzi ulicami Javorová a Orgovánová. Nové detské ihrisko pribudne aj v lokalite na takzvanej „Rajšuli“ – na ulici Pri Rajčianke, na ktoré budeme tiež zháňať prostriedky z nejakého dotačného systému. Naprojektovaná je aj revitalizácia parku na ulici Partizánska.


V septembri otvorila svoje brány rajecká mestská krytá tržnica. Postupne už je záujem o dlhodobý nájom zo strany predajcov zeleniny či mäsa. Evidujú aj záujem o predaj sezónnych produktov, napríklad vencov pred sviatkom zosnulých. Viacúčelovú plochu plánujú využívať aj na predajné akcie, o ktoré je v Rajci zo strany predajcov záujem. Priestory sú však ideálne aj pre mestské podujatia, ako napríklad Rajecké krúžkobranie, uskutočnila sa tu tiež výstava Ovocie-zelenina-med. Zo služieb je zatiaľ záujem zo strany fyzioterapeutky, dve podlažia určené pre bar, kaviareň a bufet sú predmetom súťaže.


Koncom septembra bolo demontované lešenie aj na kostolnej veži a ukázala svoju finálnu podobu. Podľa slov rajeckého primátora Milana Lipku je dobre, že mesto môže každoročne prispieť farnosti v rámci svojho dotačného systému, aj keď nie sumou, akú by si dominanta mesta zaslúžila, ale v rámci finančných možností. Tieto peniaze potom slúžia ako časť povinného spolufinancovania projektu z Ministerstva kultúry, ktoré sa ostatné roky darilo veľmi efektívne čerpať. Zreštaurovaná fasáda rajeckého kostola je dielo, ktoré budeme obdivovať desiatky rokov.


Klientske centrum Rajec má za sebou prvý rok prevádzky. Za tento čas prešlo skúšobným obdobím, koronou, rekonštrukciou úradu či inými výzvami. Navštívilo ho viac ako 14-tisíc občanov, pričom tu nie sú započítaní tí, ktorí potrebovali služby úradu práce alebo knižnice. Pre porovnanie, je to skoro dvaapolnásobok všetkých občanov Rajca. Najvyšší záujem bol o služby pokladne a podateľne, nasledovalo oddelenie dokladov, matrika, stavebný úrad a ďalšie. Z časového hľadiska bol najväčší záujem o služby v doobedňajšom čase.


Mesto Rajec už niekoľko rokov využíva kamerový systém, ktorý nepretržite monitoruje jednotlivé ulice a námestie mesta, areály základných škôl a gymnázia, športový areál futbalového ihriska a tenisových kurtov, ako aj všetky významné budovy na území mesta. S cieľom zvýšiť efektívnosť tohto systému sa primátor mesta Milan Lipka a náčelník mestskej polície Adrian Begáň zúčastnili v septembri medzinárodného sympózia Security Bratislava. Zoznámili sa tu s dvomi novými systémami na zvukový monitoring v priestoroch miest a obcí, ktoré sú určené predovšetkým pre mestské a obecné polície. Ide o zvukový detekčný systém určený na včasné rozpoznanie rizika a zvukový screeningový systém, určený na odhaľovanie porušovateľov nočného pokoja. Odporúčajú sa ako doplnok k mestskému kamerovému systému.


Mestské múzeum v Rajci bolo v posledných rokoch odstavené od odbornej činnosti, ktorá absentovala po všetkých líniách. Muzeálna činnosť nie je postavená iba na lektorskej práci pre verejnosť, ktorá bola vždy funkčná a zabezpečená. Súhrn odborných činností múzeí zahŕňa aktivity pre verejnosť, v našom prípade najmä pre detských návštevníkov, ktorým je potrebné predstavovať múzeum a výsledky akvizičnej činnosti pútavým a zaujímavým spôsobom. Udržateľnosť múzeí a rovnako opakovanej pozornosti návštevníkov patrí vo všeobecnosti k ich najťažším úlohám. V prvom rade je potrebné vynaložiť úsilie na získanie grantov potrebných na komplexnú rekonštrukciu múzea. Skôr, ako bude možné žiadať o tieto financie, treba v najbližších dvoch rokoch žiadať o financie na historicko-architektonický výskum, statiku a projekt novej strechy. V prípade úspešných grantov bude po týchto etapách nasledovať komplexná rekonštrukcia a inovatívne riešenia prezentačnej muzeálnej činnosti.


Počas úvodného mesiaca nového školského roka čakalo na žiakov a pedagógov Gymnázia v Rajci viacero atraktívnych podujatí. Pár dní pred samotným otvorením školského roka, v poradí štvrtého s bilingválnou rusko-slovenskou sekciou, sa zástupcovia školy zúčastnili na podujatí Rajecké krúžkobranie, ktoré v sebe skrýva veľký potenciál. Po prvý raz v histórii sa v budove školy vzdelávajú len žiaci bilingválnej sekcie. Žiacky kolektív najnovšie obohatili žiačky z Ukrajiny, Bieloruska, ba dokonca žiak, ktorý prišiel na Slovensko po celoživotnom štúdiu v Nórsku. Pre lepšie etablovanie absolvovali na úvod vychádzku do rajeckej prírody, vďaka ktorej sa žiaci rýchlejšie a prirodzenejšie zoznámili a vymenili si prvé myšlienky. Otvorenie nového školského roka sprevádzala aj prezentácia učebných materiálov pedagógov Iriny Kostiny a Tomáša Hmíru. Vyriešili tak nedostatok učebných materiálov na slovenskom trhu určených pre bilingválne rusko-slovenské sekcie.


Sofia Pauková absolvovala v rámci „domáceho turné“ na medzinárodnom juniorskom okruhu Tennis Europe Junior Tour na záver prázdnin turnaje Banská Bystrica Cup U14 a Pepas Cup U14 v Slovenskej Ľupči. V kvalitnom obsadení, prevažne so slovenskou účasťou, vybojovala na prvom menovanom podujatí výborný výsledok, postup do semifinále a zároveň tretie miesto vo dvojhre. V pavúkovi sa jej po konzistentných a koncentrovaných výkonoch podarilo zdolať niekoľko hráčok zo slovenskej tenisovej špičky. O týždeň neskôr na druhom turnaji získala opäť tretie miesto, tentokrát vo štvorhre, kde nastúpila s ukrajinskou deblovou partnerkou Majou Trošynou. Gratulujeme k úspechu!


Tento podcast sme pripravili v spolupráci s Mestom Rajec, ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v novembri 2022.