Okresný úrad Žilina - Informovanie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav o pripravovanom konaní v k. ú. Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 14.09.2022
Zverejnené: 14.9.2022