Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Osiková a Smreková, Žilina

Autor: Zuzana Ščasná, 02.02.2022
Zverejnené: 2.2.2022