Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (CŠPP Rajec)

Autor: Zuzana Ščasná, 12.01.2022
Zverejnené: 12.1.2022