Autor: Zuzana Ščasná, 11.01.2022
Logo - Rajčan (JPG)  RAJČAN 1/2022
 
V tomto čísle si prečítate:
Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Termíny zberu odpadov v našom meste; Reštaurovanie farského kostola pokračuje; Rajecké gymnázium oslávilo 65 rokov; Spoločenská rubrika.