Návrh VZN č. .../2021 o dani za ubytovania

Autor: Zuzana Ščasná, 16.11.2021
Zverejnené: 16.11.2021