Stretnutie občanov s vedením mesta - ZRUŠENÉ!

Autor: Zuzana Ščasná, 27.10.2021

 

ZRUŠENÉ !
 
O NOVOM TERMÍNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

STRETNUTIE OBČANOV S VEDENÍM MESTA RAJEC

 

25.11.2021 (štvrtok) o 17.00 hod.


veľká sála Kultúrneho domu v Rajci


 Program stretnutia:

• Odprezentovanie aktuálnych informácií o dianí v meste

• Oboznámenie občanov so zámermi na najbližšie obdobie

• Debata na témy, ktoré vás zaujímajú (napr. poliklinika, športová hala...)


Stretnutia sa zúčastnia:


• primátor mesta Rajec – Milan Lipka
• prednosta MsÚ Rajec – Ján Jasenovec spolu s vedúcimi oddelení
• náčelník MsP Rajec – Adrian Begáň
• riaditeľ Technických služieb mesta Rajec – Peter Kardoš
• poslanci Mestského zastupiteľstva Rajec


Stretnutie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.