FPU: Mestská knižnica s novou tvárou (7/2021 - 6/2022)

Autor: Zuzana Ščasná, 21.09.2021

Logo - Fond na podporu umenia (JPG)

Mestská knižnica s novou tvárou

 

Fotogaléria -  Pôvodný stav Mestskej knižnice v Rajci pred rekonštrukciouPo úspešnej žiadosti o podporu z Fondu na podporu umenia, na základe Výzvy č. 1/2021 na predkladanie žiadostí, získalo Mesto Rajec finančné prostriedky vo výške 23 000 Eur pre projekt Mestská knižnica s novou tvárou.

Základným účelom poskytnutej dotácie je realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. Projekt je zameraný predovšetkým na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov a jej návštevníkov – čitateľov. V príjemnom prostredí nových priestorov Mestskej knižnice Rajec, ktoré ponúkajú moderné nábytkové vybavenie a oddychové časti  (hlavne regály na knihy, sedačky  či taburetky), môžu návštevníci knižnice príjemne stráviť čas venovaný knihám. Zmodernizovaný priestor a vybavenie nahradili opotrebené, funkčne aj esteticky nevyhovujúce vybavenie knižnice.

Fotogaléria -  Mestská knižnica v Rajci  po rekonštrukcii v roku 2021

V súčasnosti tak Mestská knižnica ponúka svojim používateľom moderný a prehľadný priestor zodpovedajúci súčasným trendom v poskytovaní knižničných služieb. Realizácia projektu si vyžadovala i drobné stavebné úpravy, ktoré umožnili v súčasnosti nové dispozičné riešenia a členenie priestorov knižnice.

Projekt „Mestská knižnica s novou tvárou“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Fotodokumentácia pôvodného a nového stavu: