Rozhodnutie OÚ Žilina - Povolenie jednoduchých pozemkových úprav k nehnutelnostiam v katastrálmom území Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 02.07.2021
Zverejnené: 2.7.2021