ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

Autor: Blanka Porubčanská, 24.07.2020
ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020 

Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020