Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Autor: Blanka Porubčanská, 24.07.2020

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 €.

 

Dlžník fyzická

Adresa

Druh dane

Dlžná

osoba

 

 

suma v €

Baránek Miloš

Veľká Čierna 30

Daň z nehnuteľnosti

162,40

Cibuľová Irena

Kostolná 65/37

Komunálny odpad

616,67

Canda Václav

Moyzesova 907/9, Rajec

Daň z nehnuteľnosti

1 145,75 €

Hanuliaková Jana

Športová 298/4, Rajec

Komunálny odpad

318,38

Lednický Radoslav

Rajec 0

Komunálny odpad

182,10

Lingešová Iveta

Kmeťova 650/2, Rajec

Komunálny odpad

334,77

Matovicsová

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

392,73

Terézia

 

 

 

Oláhová Renáta

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

174,66

Praznovcová Anna

Lúčna 1132/24, Rajec

Komunálny odpad

179,96

Radič Ľubomír

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti

586,79

Radič Ľudovít

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad

222,80

Radičová Marcela

Kostolná 65/37, Rajec

Komunálny odpad, pes

584,03

Rolinčin Štefan

Lipová 157/6, Rajec

Komunálny odpad

172,02

Rolinec Štefan

Hollého 198/45, Rajec

Komunálny odpad

248,76

Svetlá Viera

Jánošíkova 562/58, Rajec

Komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, pes

290,24

 

 

Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 24.7.2020.