Súhrnné správy o zákazkách za II. štvrťrok 2020

Autor: Blanka Porubčanská, 22.07.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 2. štvrťrok 2020
 
 
 
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 Eur podľa §10 ods.10 a 11 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 2. štvrťrok 2020
 
 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov