Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška

Autor: Blanka Porubčanská, 20.07.2020
MESTO RAJEC
 Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedenému občanovi, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Občania s TP na adrese Rajec - bezdomovci   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, Rajec Listová zásielka 17.07.2020 03.08.2020 17.07.2020
 
 
 
Priezvisko  meno                        
TP_adresa
Balcer                            Ľubomír Rajec 0           
Balcer  Martin Rajec 0 
Balcer Pavol Rajec 0 
Balcerová Martina Rajec 0 
Baránek Vladimír Rajec 0 
Bohucký Ivan Rajec 0 
Botošová Magdaléna Rajec 0 
Brezáni Anton Rajec 0 
Čatlóšová Katarína Rajec 0 
Dolník Miroslav Rajec 0 
Ďurigová Gabriela Rajec 0 
Ftáčik Ladislav Rajec 0 
Gabaj Ondrej Rajec 0 
Gažúr Ladislav Rajec 0 
Gažúrová Simona Rajec 0 
Grofik Marek Rajec 0 
Grupáčová Magdaléna Rajec 0 
Harčár Juraj Rajec 0 
Heeks Monika Rajec 0 
Hromada Jozef Rajec 0 
Huliak Marián Rajec 0 
Hulín Pavol Rajec 0 
Chen Haihua Rajec 0 
Janigová  Irena Rajec 0 
Kardoš  František Rajec 0 
Kasman  Stanislav Rajec 0 
Kašjak Ivan Rajec 0 
Klinec Jozef Rajec 0 
Klinec Rastislav Rajec 0 
Kordiš Tomáš Rajec 0 
Kosterová Anna Rajec 0 
Kovanda Richard Rajec 0 
Kovanda Tomáš Rajec 0 
Kovandová Adriána Rajec 0 
Kučerová Anna Rajec 0 
Kuľka Viktor Rajec 0 
Kypus Ľubomír Rajec 0 
Lednický Radoslav Rajec 0 
Lietavcová Jana Rajec 0 
Linet Miroslav Rajec 0 
Lukáč Anton Rajec 0 
Maceášik Jaroslav Rajec 0 
Masničáková Gabriela Rajec 0 
Mičech František Rajec 0 
Mičuda Zdenko Rajec 0 
Mieresová Mária Rajec 0 
Mihálová Helena Rajec 0 
Murárik Peter Rajec 0 
Németh Marian Rajec 0 
Pastierčinová Margita Rajec 0 
Pauliny Ján Rajec 0 
Pauliny Jozef Rajec 0 
Pauliny Matúš Rajec 0 
Paulíny Peter Rajec 0 
Paulinyová Mária Rajec 0 
Pekara Vojtech Rajec 0 
Pekarík Pavol Rajec 0 
Piala Libor Rajec 0 
Poláček Michal Rajec 0 
Poláček Vladimír Rajec 0 
Prílepok Marek Rajec 0 
Rusnák Dušan Rajec 0 
Rybárik Anton Rajec 0 
Rýpal Peter Rajec 0 
Sihlovec Roman Rajec 0 
Skladaná Petra Rajec 0 
Skupeň Peter Rajec 0 
Slyšková Jana Rajec 0 
Sobolič Ján Rajec 0 
Stranianek Ján Rajec 0 
Surová Jana Rajec 0 
Škorová Natália Rajec 0 
Šomšáková Ema Rajec 0 
Špánik Marcel Rajec 0 
Tabaček František Rajec 0 
Turzová Michaela Rajec 0 
Uhlárik Stanislav Rajec 0 
Uhláriková Andrea Rajec 0 
Veliký Pavol Rajec 0 
Veselá Janka Rajec 0 
Vríčanová Monika Rajec 0 
Wirgha Richard Rajec 0 
Židek Miroslav Rajec 0 
Žideková Libuša Rajec 0