Autor: Miroslav Bros, 16.03.2020
Erb mesta Rajec
Tesco
 
MESTO RAJEC PONÚKA POMOC OSAMELÝM SENIOROM 
Balíček pomoci pre znevýhodnených
 
Drahí spoluobčania,
 
chcel by som Vás touto cestou požiadať o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich senioroch, prípadne ťažko zdravotne postihnutých, alebo ľudí inak odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii, a to pomoc pri nákupe základných potravín.
 
Na základe dohody Mesta Rajec s Tesco Supermarketom Rajec pristúpime k zabezpečovaniu nákupu a dovozu základných potravín (5 – 10 položiek) priamo do domácnosti ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú.
 
Kontaktujte nás prosím telefonicky: 0905 683 429, prípadne mailom: podatelna@rajec.sk
 
- Požiadavky na základné potraviny budeme prijímať do 17,30 hod.
- Dovoz objednaných základných potravín v nasledujúci deň 8,00 – 10,00 hod.
- Spôsob dodania a platba budú dohodnuté telefonicky, alebo mailom
 
Vopred ďakujem za vnímavosť, pevne verím, že moja snaha a ústretovosť a ochota Tesco Supermarketu Rajec nebude zneužívaná.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec