MsZ - Uznesenia - rok 2020 - súbory pdf na stiahnutie

Autor: Miroslav Bros, 06.02.2020

Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019   ...viac informácií
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členov mestskej rady, členov komisií pri MsZ, členov – neposlancov komisií pri MsZ a zapisovateľov komisií pri MsZ
 ...viac informácií
 
Termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva
27.2.2020  14.5.2020  13.8.2020  28.9.2020  3.12.2020