Autor: Miroslav Bros, 04.11.2019
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie
za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
 
Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.  Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: a/ Aktívny mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú. b/ Aktívny občan- osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.  c/ Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore. d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži- nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností. e/ Top čin ľudskosti- významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.
 
Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:
a/ Aktívny  mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan- osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu. 
c/  Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži- nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti- významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.
 
„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.
 
Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominácie je potrebné dodať do 30.11. 2019 do 24:00 h cez tento formulár: https://lnk.sk/dquS
K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) ado predmetu správy uviesť "ocenenie 2019". Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.
Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.
Udelenie cien bude  19. decembra 2019 .
Oceňovanie sa realizuje pod záštitou
 •          predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
 •          predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera
 
S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 
Kontakt:                             
Rada mládeže Žilinského kraja,  M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002, 
e-mail: darina.ciernikova@rmzk.skhttps://ocenovanie.rmzk.sk/