Autor: Miroslav Bros, 13.06.2019
Projekt: Materská škola Obrancov mieru v Rajci – Prírodná záhrada v Našom detskom raji
 
Materská škola Obrancov mieru v Rajci
Prírodná záhrada v Našom detskom raji
 
Tesco - Nadačný fondMaterská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
So svojím projektom s názvom „Materská škola Obrancov mieru v Rajci – Prírodná záhrada v Našom detskom raji“ postúpila do 2. kola tohto grantového programu, kde zákazníci Supermarketu Tesco v Rajci, prostredníctvom hlasovania, vyberú jeden z troch najúspešnejších projektov v regióne. Hlasovanie sa uskutoční v termíne od 17.6.2019 do 14.7.2019.

Projekt „Materská škola Obrancov mieru v Rajci – Prírodná záhrada v Našom detskom raji“ rieši vytvorenie prírodnej záhrady s balančnými prvkami, ktorá prinesie deťom nové možnosti spoznávania prírodných materiálov prostredníctvom aktívneho pohybu na čerstvom vzduchu a nové zmyslové podnety a zážitky. Vybudovať chceme balančný chodník, prírodnú kladinu a tunel z vŕbového prútia a tým rozšíriť ponuku hracích prvkov v školskej záhrade. Všetky aktivity sa budú realizovať v spolupráci s dobrovoľníkmi – rodičmi, starými rodičmi, zamestnancami škôlky a všetkými ostatnými, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu.

Zapojením sa do hlasovania a venovaním svojho hlasu nášmu projektu prispejte k rozšíreniu športových aktivít pre deti z nášho mesta v Materskej škole na ul. Obrancov mieru, k rozvoju aktívneho trávenia času detí na čerstvom vzduchu.
 
Kde? – Supermarket Tesco Rajec                   Kedy? – 17.6.2019 – 14.7.2019
 
Ďakujeme za Vašu podporu!
 
 
Vizualizácia projektu
Projekt  „Materská škola Obrancov mieru v Rajci – Prírodná záhrada v Našom detskom raji“  Vizualizácia projektu Projekt  „Materská škola Obrancov mieru v Rajci – Prírodná záhrada v Našom detskom raji“  Vizualizácia projektu
 
 
 "Podporené z grantového programu  - Vy rozhodujete, my pomáhame."
 
Projekt Prírodná záhrada v našom detskom raji
Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis - Nadačný fotnd Tesco
Výzva Grantová výzva - 6.edícia grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Zmluva o poskytnutí dotácie Darovacia zmluva č. 11462/2019 (int.č.208/2019)
Cieľ projektu Vybudovanie prírodného balančného chodníka a prírodnej kladiny za účelom stimulovania chôdze a rovnováhy detí, zhotovenie prírodného tunela za účelom stimulovania lezenia a koordinačných schopností detí, podpora športových aktivít detí vo vonkajšom prostredí, posilnenie záujmu detí o pohybové aktivity, radosť z pohybu
Opis a výsledku projektu Realizácia projektu umožnila vybudovanie prírodného ihriska v areáli školskej záhrady, rozšírila športové aktivity pre deti navštevujúce škôlku, zatraktívnila vyučovací proces. Ihrisko zahŕňa balančný chodník z prírodných materiálov, prírodnú kladinu a tunel z vŕbových prútov. Aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi - rodičmi, priateľmi školy, zriaďovateľom, zamestnancami školy.
Termín realizácie 08/2019-11/2019
Miesto realizácie Materská škola ul. Obrancov mieru v Rajci
Žiadateľ Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec - Materská škola na ul. Obrancov mieru v Rajci
Poskytnutá dotácia 1 300,00 Eur