Autor: Miroslav Bros, 16.04.2019
Hodnoty životného minima od 1.7.2021
  3-nás. 3,5-nás. 4-nás. 4,5-nás.
Jednočlenná - plnoletá FO 218,06 654,18 763,21 872,24 951,27
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 317,62 952,86 1111,67 1270,48 1429,29
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 370,18 1110,54 1295,63 1480,72 1665,81
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 417,18 1251,54 1460,13 1668,72 1877,31
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 469,74 1409,22 1644,09 1878,96 2112,83
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. 522,30 1566,90 1828,05 2089,20 2350,35
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 516,74 1550,22 1808,59 2066,96 2325,33
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 569,30 1707,90 1992,55 2277,20 2561,85
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa 621,86 1865,58 2176,51
2487,44
2798,37
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 616,30 1848,90 2157,05 2465,20 2773,35
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 668,86 2006,58 2341,01 2675,44 3009,87
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti 768,42 2305,26 2689,47 3073,68 3457,89
 
Hodnoty životného minima od 1.7.2021
218,06 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
152,12 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
  99,56 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa