Autor: Slavomir Kalma, 31.03.2019
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
II. kolo - 30. marec 2019
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4891 1460 1069 1195 1167
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2210 617 516 507 570
 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2210 617 516 507 570
 Počet platných hlasov odovzdaných pre 
 všetkých kandidátov
2144 602 503 490 549
 Percento účasti 45,19 %
42,26 48,27 42,43 48,84
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 988 46,08 % 279 241 234 234
2.  Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 1156 53,92 %
323 262 256 315