Remeselné dielne / Warsztaty rzemieślnicze - Putovná výstava / Podróżująca wystawa

Autor: Miroslav Bros, 09.01.2019
Poľsko-slovenské cesty dedičstva - putovná výstava v Rajci
 

REMESELNÉ DIELNE / WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE

PUTOVNÁ VÝSTAVA / PODRÓŻUJĄCA WYSTAWA

Názov mikroprojektu: Poľsko-slovenské cesty dedičstva
Nazwa mikroprojektu:  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa

Mikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Mikroprojekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

PARTNERI PROJEKTU / PARTNERZY MIKROPROJEKTU:

Vedúci partner / Partner wiodący:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika
Miasto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Republika Słowacka,
www.rajec.sk

Partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,
Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,
Czechowice-Dziedice 43502, Polska,
www.czechowice-dziedzice.pl

Termín realizácie / Okres realizacji: 29.11.2018 – 10.12.2018
Miesto realizácie / Miejsce realizacji:
Mesto Rajec – Výstavná sieň radnice
Miasto Rajec – Sala wystawowa ratusza