Autor: Miroslav Bros, 26.12.2018

Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019   ...viac informácií
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členov mestskej rady, členov komisií pri MsZ, členov – neposlancov komisií pri MsZ a zapisovateľov komisií pri MsZ
 ...viac informácií
 
Termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva
23.5.2019; 14.8.2019; 3.10.2019; 12.12.2019