Autor: Miroslav Bros, 22.06.2018
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
 
 
 
 
VZN Mesta Rajec č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec (súčasťou je 6 príloh dotknutých bytových domov).pdf
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.pdf
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.pdf
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.pdf
Dodatok č. 3 k VZN mesta č. 6/2014 upravujúci nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.pdf
Príloha č. 1 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu - Lúčna ul..pdf
Príloha č. 2 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu - ul. S. Chalupku 1088.pdf
Príloha č. 3 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu - ul. S. Chalupku 1089.pdf
Príloha č. 4 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu - Hollého ul. 202.pdf
Príloha č. 5 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu Určenie výšky nájomného v dome s. č.151 (17 b.pdf
Príloha č. 6 k VZN č. 6/2014 z 25.9.2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu - Hollého ul. (33 b.j.).pdf