Autor: Miroslav Bros, 17.03.2016
   
Policajný zbor SR - erb
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko Rajec
 
Telefón: 0961 403 944
 
 
Spracovanie a výdaj dokladov:
 
- občianske preukazy
- vodičské preukazy
- cestovné pasy
 
 
Stránkové dni:
 
 Utorok   9.00 - 12.30 hod.
 
 Štvrtok  9.00 - 15.00 hod.
 
 
 
 
Pracovisko sa nachádza v budove Mestského úradu Rajec - Klientské centrum (prízemie, vľavo). Pred vstupom si zoberte poradové číslo z kiosku, ktorý nájdete vo vestibule MsÚ Rajec.