Krajský pamiatkový úrad Žilina - Verejná vyhláška

Autor: Miroslav Bros, 23.07.2015
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA
Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
 
Verejná vyhláška
 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok jeho vykonania na stavbe "Realizácia optických sietí RJ-l Rajec, obec Malá Čierna" líniová stavba v k. ú. Rajec a Malá Čierna.
...viac informácií príloha: