Autor: Miroslav Bros, 20.12.2014
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2014-2018
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2018
Meno a priezvisko, titul 18.01.
2018
15.02.
2018
01.03.
2018
19.04.
2018
24.05.
2018
19.06.
2018
09.08.
2018
16.08.
2018
11.10.
2018
25.10.
2018
 
1. Róbert Augustín, Mgr. OsN OsN OsN P P P P
OsN
P  
2. Bohuslav Gelatka, JUDr. P P P OsN P P P OsN P OsN  
3. Peter Hanus, Mgr. P P P P P P P P P P  
4. Bohdan Jonek, Mgr. OsN OsN P OsN OsN OsN OsN OsN OsN OsN  
5. Martin Matejka
P P P P P OsN P P P P  
6. Gustáv Mucha, Ing. OsN P P P P P OsN P P P  
7. Ján Pekara P P P P OsN OsN  OsN OsN OsN OsN  
8. Peter Pekara, Ing. P P P P P P  P  P  P  
9. Katarína Polačková, MVDr.
OsN OsN P P P OsN OsN P OsN P  
10. Gabriel Špánik P P P OsN P P  P P P P  
11. Michal Šupka, Mgr. P P P P P P P P P P  
12. Zuzana Žideková, Ing.
P OsN P OsN P P P P OsN P  
13. Jana Koledová Žideková
P P P P P OsN P P P P  
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2017
Meno a priezvisko, titul 09.03.
2017
11.04.
2017
25.05.
2017
22.06.
2017
17.07.
2017
27.07.
2017
17.08.
2017
07.11.
2017
14.12.
2017 
   
1. Róbert Augustín, Mgr. P P P P OsN P P OsN
   
2. Bohuslav Gelatka, JUDr. P P P P OsN OsN P P
OsN     
3. Peter Hanus, Mgr. P P P P P P P P
   
4. Bohdan Jonek, Mgr. P P P OsN P OsN OsN OsN
   
5. Martin Matejka
P P P P P P P P
   
6. Gustáv Mucha, Ing. P P P P P OsN P P
   
7. Ján Pekara P P OsN P P P P P
   
8. Peter Pekara, Ing. P P P P P OsN P OsN
   
9. Katarína Polačková, MVDr.
P P P P OsN
P P P
   
10. Gabriel Špánik P P P P P OsN
P  P    
11. Michal Šupka, Mgr. P P P P P P P P
   
12. Zuzana Žideková, Ing.
P P P P P P P  P    
13. Jana Koledová Žideková
P P P P OsN P P  P    
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2016
Meno a priezvisko, titul 14.01.
2016
22.01.
2016
25.02.
2016
28.04.
2016
05.05.
2016
28.06.
2016
08.09.
2016
15.12.
2016
     
1. Róbert Augustín, Mgr. OsN OsN P P OsN P P P      
2. Bohuslav Gelatka, JUDr. P OsN P P P P OsN P      
3. Peter Hanus, Mgr. P P P P OsN P P P      
4. Bohdan Jonek, Mgr. OsN OsN P P OsN OsN P P      
5. Martin Matejka
OsN P P P P P P P      
6. Gustáv Mucha, Ing. P P P P OsN P P P      
7. Ján Pekara
P P P P P P P OsN
     
8. Peter Pekara, Ing. P P P P P P P P      
9. Katarína Polačková, MVDr.
P P OsN P OsN P P P      
10. Gabriel Špánik P P P P P P P P      
11. Michal Šupka, Mgr. P P P
P P P P P      
12. Zuzana Žideková, Ing.
P P P P P P P P      
13. Jana Koledová Žideková
P P OsN P OsN P P P      
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2014-2015
Meno a priezvisko, titul 15.12.
2014
15.01.
2015
26.02.
2015
21.05.
2015
13.08.
2015
25.08.
2015
15.10.
2015
15.12.
2015
     
1. Róbert Augustín, Mgr. P OsN P P P P P OsN      
2. Bohuslav Gelatka, JUDr. P P P P P OsN P P      
3. Peter Hanus, Mgr. P P P P P P P P      
4. Bohdan Jonek, Mgr. P P P P P OsN P P      
5. Martin Matejka
P P P P P P P OsN      
6. Gustáv Mucha, Ing. P P P P P OsN P P      
7. Ján Pekara
P P P P OsN P OsN P      
8. Peter Pekara, Ing. P P P P P P P P      
9. Katarína Polačková, MVDr.
P P P P P P P P      
10. Gabriel Špánik P P P P P OsN P P      
11. Michal Šupka, Mgr. P P P P P OsN P P      
12. Zuzana Žideková, Ing.
P P P P P OsN P P      
13. Jana Koledová Žideková
  P P P P P P      
  Stanislav Albert
P Vzdal sa poslaneckého mandátu