Autor: Miroslav Bros, 15.10.2014
Dotácie z  rozpočtu mesta - DOKUMENTY: