Autor: Miroslav Bros, 01.07.2014
CIRKEV:
 
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rajec - Dekanát Rajec
 
 
Kontakt: 

Adresa:  
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rajec,
Námestie A. Škrábika 41/7,
015 01 Rajec
 
Tel. č.: 0902 895 899; 041/542 23 11
e-mail: rajec@fara.sk
 
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Žiline
 
 
 
 
Kontakt: 

Adresa:  
Námestie Žilinskej synody 2,
010 01 Žilina             
 
Evanjelická modlitebňa:
Komenského 261/12, 015 01 Rajec
 
Tel. č.: 041/ 562 56 27; 0918 828 332