Zber novín a časopisov

Autor: Miroslav Bros, 26.03.2013

OZNAM.
Mestský úrad v Rajci a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov,
ktorý sa uskutoční dňa 08.04.2013 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika .

Podmienky výkupu :
Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov.
Cenové podmienky :
-   3 kg starého papiera ............ 1 ks toaletného papiera
-   1 kg starého papiera .............1 balíček papierových vreckoviek
- 10 kg starého papiera .............1 balík kuchynských utierok