IX - XII/2012

Autor: Miroslav Bros, 06.12.2012
Malí ochranári 3. trieda; Turistická vychádzka - Postieľka pre Gaštanka; Škola ochrany prírody vo Varíne - Opadalo lístie; Úcta k starším - vystúpenie detí v Klube dôchodcov; Včielka Terka - beseda so včelárom; Výstava ovocia a zeleniny