Rekonštrukcia materskej školy

Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy ul. Obrancov mieru, Rajec
• Operačný program: Regionálny operačný program
• Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR
• Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
• Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
• Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
• Začiatok realizácie: 05/2009
• Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 11/2009
• Nenávratný finančný príspevok: 300 432,41 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
• Zhotoviteľ, dodávateľ: MIKOMIX, spol. s r.o., Družínska 879, 013 22 Rosina
• Stavebné povolenie: č.j. 01/1071/2008/ST/69-Ja zo dňa 20.08.2008 vydané Obcou Ďurčina
• Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
• Celkové náklady stavby: 316 244,64 € 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa