9. a 10. marec 2010 Oslavy MDŽ v Klube dôchodcov

Vystúpenie detí z dramatického krúžku Slniečko a krúžku ľudových tradícií Vretienko pre členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov pri príležitosti sviatku MDŽ. Výkony detí za hercké stvárnenie obľúbenej rozprávky Deduškova rukavička ale aj za spev a tanec na ľudovú nôtu tu boli ocenené silným potleskom. 
S deťmi program pripravili p. učiteľky Gažúrová, Foltánová, Pekáriková a Dubeňová.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa