Oznámenie o uložení zásielok (Hulín J., Linetová L., Hodas Š.)

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22, oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola doručená listová zásielka. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod. 
 
 

Priezvisko, meno, titul

Zásielka od/odosielateľ

Označenie zásielky

Zásielka uložená od

Zásielka uložená do

Oznam zo dňa

Hulín, Ján

Okresný úrad Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

7.6.2024

24.6.2024

7.6.2024

Linetová, Lucia

Okresný súd Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

7.6.2024

24.6.2024

7.6.2024

Hodas, Štefan

Okresný súd Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

7.6.2024

24.6.2024

7.6.2024

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa