Oznámenie o uložení zásielky (Rýpal P., Pastierčinová M., Náležinský K., Uhlárik S., Macáková L., Linetová L., Horníková D., Líška T. - 2x)

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22, oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola doručená listová zásielka. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod. 
 
 

Priezvisko, meno, titul

Zásielka od/odosielateľ

Označenie zásielky

Zásielka uložená od

Zásielka uložená do

Oznam zo dňa

Rýpal, Peter

JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, Žilina

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Pastierčinová, Margita

Okresný úrad Dolný Kubín

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Náležinský, Kamil

VŠZP, a. s., Žilina

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Uhlárik, Stanislav

Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s., Nitra

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Macáková, Lenka

Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s., Nitra

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Linetová, Lucia

Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s., Nitra

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Horníková, Dominika

Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s., Nitra

Listová zásielka

4.6.2024

20.6.2024

6.6.2024

Líška, Tomáš

Okresný úrad Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

6.6.2024

24.6.2024

6.6.2024

Líška, Tomáš

Okresný úrad Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

6.6.2024

24.6.2024

6.6.2024

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa