Oznámenie o uložení zásielok (Rybárik, Bc. S. - 2x; Hodas Š.; Mičech F.)

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22, oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola doručená listová zásielka. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod. 

 

Priezvisko, meno, titul

Zásielka od/odosielateľ

Označenie zásielky

Zásielka uložená od

Zásielka uložená do

Oznam zo dňa

Rybárik, Stanislav Bc.

Okresná prokuratúra Žilina

Listová zásielka

31.5.2024

17.6.2024

3.6.2024

Hodas Štefan

Mestský úrad Rajec

Listová zásielka

31.5.2024

17.6.2024

3.6.2024

Mičech František

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava

Oznámenie o uložení zásielky

31.5.2024

17.6.2024

3.6.2024

Rybárik, Stanislav Bc.

Exekútorský úrad Martin

Oznámenie o uložení zásielky

3.6.2024

19.6.2024

3.6.2024

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa