Oznámenie o uložení zásielok (Kasman S., Rybárik M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielkyZásielka uložená odZásielka uložená doOznam zo dňa
Kasman Stanislav Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor Oznámenie o uložení zásielky 10.5.2024  27.5.2024  10.5.2024
Rybárik Marek JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, Námestovo Listová zásielka
10.5.2024 27.5.2024 10.5.2024
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa