Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Wirgha R., Tužinčinová M., Murárik P., Balcer M., Nemček J.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Wirgha Richard
365.bank, a. s.,
Bratislava
Listová zásielka 14.09.2023 02.10.2023 18.09.2023
Tužinčinová Michaela
Dôvera, zdr. poisťovňa, a. s.
Nitra
Listová zásielka 14.09.2023 02.10.2023 18.09.2023
Murárik Peter
UNION, zdr. poisťovňa, a. s.
Bratislava
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk 18.09.2023 04.10.2023 18.09.2023
Balcer Martin
Okresná prokuratúra,
Žilina
Listová zásielka 18.09.2023 04.10.2023 18.09.2023
Nemček Jaroslav
Okresnú úrad
Žilina,
katastrálny odbor
Verejná vyhláška 18.09.2023 04.10.2023 18.09.2023
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa