Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 1.6.2023

Sociálno-zdravotná komisia pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

Rajec 26.05.2023

 

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 1. júna 2023 o 15.30 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

PROGRAM:

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Jednorazová pomoc v čase náhlej núdze - žiadosť
  3. Príprava stretnutia s organizáciami zabezpečujúcimi sociálne služby v meste Rajec
  4. Rôzne

 

Ing. Zuzana Žideková, v.r.

predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa