Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Skladaná P. - 2x, Murárik P., Wirgha R. - 2x, Náležinský M., Turzová M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Skladaná Petra
VÚB banka, a.s.,
Poprad
Listová zásielka 22.05.2023 07.06.2023 23.05.2023
Skladaná Petra
VÚB banka, a.s.,
Poprad
Listová zásielka 22.05.2023 07.06.2023 23.05.2023
Murárik
Peter
Intrum Slovakia, s. r. o.,
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2023 07.06.2023 23.05.2023
Wirgha Richard
Okresný úrad Žilina,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2023 07.06.2023 23.05.2023
Náležinský Michal
Krajský súd
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2023 07.06.2023 23.05.2023
Turzová Michaela
JUDr. Jaromír Pavlík,
súdny exekútor
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2023  07.06.2023 23.05.2023
 Wirgha Richard
Staatsanwaltschaft
Munchen II,
Nemecko
Oznámenie o uložení zásielky 22.05.2023  07.06.2023 23.05.2023
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa